Comisión da Romaría 2011
Presidente: José Ángel Fernández Rial
Vicepresidente: Ángel Piñeiro Fernández
Secretaria: Mª del Carmen Fdez.. Rial
Vicesecretario: Fernando Fernández Rial
Tesoureiro: Cándido Soliño Lodeiro

Contramestre:

Francisco Fdez. Fdez.
Vogais: David Martínez Rial
José Luis Pedrosa
Luis Entenza González
Jesús Paredes Soliño
José Barreiro Hermelo
Ángel Nogueira Graña
José Adolfo Rial Figueróa
Noemí Ferral Martínez

Francisco Fdez. Rial
Ángel Martínez González

Francisco Fdez. Fdez.
José Manuel Mera (Vigués)
José Molanes González
Celestino Juncal Argibay
Saúda do Presidente

Logo de 19 anos formando parte desta comisión de festas da "Tradicional Romaría de Darbo" teño a honra de presidila, xunto cun grupo de compañeiros, que desinteresadamente temos o orgullo de organizar unha das romarías máis importantes da península do Morrazo.

Non quero olvidar a todos aqueles veciños, que por motivos de traballo ou polas malas pasadas que nos xoga a vida, non poden estar con nos nestes días de ledicia.

Por último, quero agradecer as contribucións económicas de todos os veciños da parroquia, de fora da parroquia, "Exma. Deputación de Pontevedra", "Concello de Cangas", "Empresas" e "Comercios" para que entre todos esta romaría sexa posible levala a cabo.

            Grazas en nome de toda a Comisión de Festas!!!!

José Ángel Fernández Rial
Presidente da Comisión de Festas