Xunta Directiva 2007
Presidente: Ángel Soliño González
Secretario: José Fernández Rial
Vicesecretario: Fernando Fernández Rial
Tesoureiro: Cándido Soliño Lodeiro

Coordinador:

Lois Guimeráns Rial
Vogais: David Martínez Rial
Olga Fernández Sotelo
Luis Entenza González
Ángel Piñeiro Fernández
Ana Taboada Dacosta
Luisa Prado Pichel
Juan Casás Rodríguez
Alfonso Fernández Mariño
Ruca Fernández Rial
José Barreiro Hermelo
Pacucho Fernández Rial
Albino Fontán Broullón
Ángel Nogueira Graña
Jesús Paredes Soliño
Comisión de Festas 2007
Saúda do Presidente

Queridos    veciños    e   veciñas,    ao   final atópome   un   ano   máis   presidindo   esta   gran Romaría aunque pensaba que este ano ía estar libre para poder disfrutar dela doutro xeito.

Por desgraza como ninguén se interesou en formar unha nova comisión, decidimos realizar un último esforzo co obxectivo de salvar esta Tradicional Romaría. Atopamonos, quizais, ante a última Romaría logo de tantos anos. Tal vez o ano que vén nestas datas  moitos  de  nós  lamentemos  o  feito  da  desaparición  destes festexos. É por iso que vos pido unha pequena reflexión, un pequeno sacrificio  e  un  gran  compromiso  que  permita  que  as  futuras xeracións  gocen,  como  gozastes  vós  ao  longo  dos  anos,  desta Tradicional Romaría de Darbo.

Non  quixera  despedirme  sen  agradecer  ás  autoridades, Concello de Cangas, Deputación de Pontevedra, locais comerciais e veciños desta e doutras parroquias por toda a colaboración que, como sempre, nos concederon.

Despídome co desexo e a esperanza de volver a atoparnos aquí o ano que vén.

Ángel Soliño González
Presidente da Comisión de Festas