Comisión da Romaría 2012
Presidente: José Ángel Fernández Rial
Vicepresidente: Ángel Piñeiro Fernández
Secretaria: Mª del Carmen Fdez.. Rial
Vicesecretario: Fernando Fernández Rial
Tesoureiro: Cándido Soliño Lodeiro

Contramestre:

Francisco Fdez. Fdez.
Vogais: David Martínez Rial
José Luis Pedrosa
Luis Entenza González
Jesús Paredes Soliño
Ángel Nogueira Graña

Noemí Ferral Martínez

Francisco Fdez. Rial
Ángel Martínez González

Francisco Fdez. Fdez.
José Manuel Mera (Vigués)
José Molanes González
Celestino Juncal Argibay